متن برای بیو اینستاگرام فلسفی

در قسمت بیو اینستاگرام خود می توانید انواع متن را در استوری گرام انتخاب کنید. متن برای بیو اینستاگرام فلسفی و بیو عاشقانه و بیو کوتاه غمگین را ببینید.

جملات فلسفی برای بیو اینستا

تو نقاشِ زندگی خودتی ، قلمِ نقاشیتو به هیچکس نده

*****
جنگل سوخته را وعده باران ندهید….

******
مثل ساحل آرام باش تا دیگران مثل دریا، بی قرارت باشند

******
اندیشه ها، سایه های احساساتِ ما هستند، همواره تاریک‌تر، تهی‌تر و ساده‌تر….

******
تجربه میوه ای است که آن را نمی چینند مگر پس از گندیدن!…

*****
تراژدی این نیست که تنها باشی، بلکه این است که نتوانی تنها باشی ……

*******
ترسو قبل از مرگش بارها می­میرد؛ دلیر فقط یک بار طعم آن را می­چشد….

*******
دوست واقعی از روبرو به تو خنجر می زند….

*****
هیچ آدمی آنقدر خوش حافظه نیست که دروغ گوی موفقی باشد….

******

بیو فلسفی - استوری گرام
لازم نیست آدم از کوهی بالا رود تا بفهمد بلند است….

*******
مرد باشی یا زن ، مرگ تمام ات میکند

انسان باش تا جاودانه زندگی کنی . . .

*******
نگرانی مشکلات فردا را دور نمی کند

بلکه تنها آرامش امروز را دور میکند . . .

********
خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی که تنها می شوی.

******
مجرای ورود به قلب انسان ها ، گوش های خودمان است

*******
با تمام آجرهایی که به سمتم پرتاپ کردند می توانم یک قلعه درست کنم

*******
زندگی مثل نواختن پیانوست
همان چیزی را می شنوی که می نوازی

******
​ دو گرسنه هرگز سیر نمیشوند، گرسنه علم و گرسنه مال . . .

********
از ابر انسان است که انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می گیرند .​

*******

بیو فلسفی - استوری گرام
​ عاقل همان کاری را ابتدا انجام می دهد که نادان در آخر . . .

******
گذشت عمر دست تو نیست
اما نحوه ی گذشت ان کاملا به تو بستگی دارد

******

Whenever you feel like life has gotten harder, congratulate yourself because you have made a step forward

هرگاه احساس کردی زندگی سخت تر شده است به خودت تبریک بگو زیرا یک مرحله پیشرفت کردی

******

When you know that someone has nothing, do not talk to him about what you have and do not be proud

هرگاه دانستی فردی چیزی را ندارد در برابر او از داشته های خودت حرفی نزن و مغرور نشو

******

Do not try to complain about being alone because loneliness is not always bad and those who have been with you will not always stay

سعی نکن ار تنها بودن گله کنی زیرا همیشه تنهایی بد نیست و کسانی که با تو بوده‌اند همیشه نخواهند ماند

******

If you suffer a lot from pain, do not try to be ungrateful at all, because you will learn a different lesson from everything in life.

اگر درد زیادی را از رندگی تحمل میکنی اصلا سعی نکن ناشکر باشی زیرا از هر اتفاقی در زندگی یک درس متفاوت خواهی گرفت

******

People can be forced to do different things, but not to love, so do not fight for someone who does not love you

افراد را میتوان به کارهای مختلفی وادار کرد اما دوست داشتن نه، پس برای کسی که تو را دوست ندارد جنگ نکن

******

بیو فلسفی - استوری گرام

Whenever we lose something, we will appreciate it, try to be grateful before you lose what you have.

هرگاه چیزی را از دست بدهیم قدر آن را خواهیم دانست، سعی کن قبل از اینکه چیزهایی که داری را از دست بدهی، قدردان آنها باشس

******

Whenever you think of doing something, do not despair and do not think of failure, go ahead that you are definitely made for this task … if it were otherwise, you would definitely not think of achieving it

هر موقع که فکر انجام کاری به سرت زد اصلاناامید نباش و به شکست فکر نکن، جلو برو که قطعا تو برای این کار ساخته شده‌ای … اگر غیر از این بود قطعا فکر رسیدن به آن به سرت نمیزد

******

Never listen negatively to idiots, if they were really successful they would not have the opportunity to gossip and think negatively.

هیچوقت به ادم‌ها منفی گوش نکن، آنها اگر واقعا موفق بودند فرصت غیبت کردن و فکر منفی را نداشتند

درباره‌ی storygra

همچنین ببینید

بهترین بیو تنهایی

بهترین بیو تنهایی

منبع بیو اینستاگرام را در استوری گرام خواهی یافت. در این قسمت بیو تنهایی را …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.