بیو اینستاگرام روسی

دنیال یه بیو خاص هستید؟ دراین بخش از استوری گرام بهترین بیو اینستاگرام روسی همراه با ترجمه را می بینید می توانید آن را برای بیو اینستای خود انتخاب کنید. همچنین اگر به زان چینی علاقه دارید می توانید بیو اینستا چینی را نیز ببینید

بیو اینستاگرام روسی


Без совести и при большом уме не проживаешь.

زندگی بدون داشتن وجدان و اخلاق حتی با داشتن عقلی بزرگ هم امکان پذیر نیست.

 ******

Всякое начало трудно – эта истина справедлива для каждой науки.

هر شروعی سخت است و این یک حقیقت عادلانه برای همه علوم است.

 *****

Если я знаю‚что знаю мало‚я добьюсь того‚ чтобы знать больше…

اگر بدانم که کم میدانم به هدف بیشتر دانستنم می رسم.

 *****

Блаженство тела состоит в здоровье‚блаженство ума-в знании.

ارزش جسم به سلامتی وکمال عقل در دانش است.

*****

– Ты согреваешь мою душу

شما به روح من گرما بخشیدی

*****

– Мне нравится чувствовать твоё дыхание на моей щеке

 من میخواهم نفست را بر روی گونه ام احساس کنم

*****

– Ты разбудил(а) во мне давно забытое

تو چیزی که مدت ها در درون من فراموش شده بود را بیدار کردی

******

– Любить тебя – это как дышать… я просто не могу остановиться!

دوست داشتن تو مثل نفس کشیدن است… نمیتوانم از آن دست بردارم!

******

– Душа моя

روح منی!

*******

– Притягательной силе твоих бездонных глаз сложно сопротивляться!

مقاومت در مقابل جذابیت نامحدود چشمان تو، دشوار است.

******

– Ты мой рай, ты моё небо, ты моё солнце

تو بهشت من هستی، تو خورشید منی

*****

-Люблю тебя, как ангел бога, как розу любит соловей

من دوستت دارم همانطور که فرشتگان خدا را دوست دارند و همانطور که بلبل رز را دوست دارد!

******

– Ты видишь в небе солнце? Так знай, твоя улыбка светит гораздо ярче!

خورشید را در آسمان میبینی؟ درخشش لبخند تو بسیار روشن تر از آن است.

******

– О тебе можно написать сказку, про милую принцессу!

آنها می توانند یک افسانه در مورد تو بنویسند، در مورد پرنسس زیبا

*******

Ты луч солнца в пасмурный день!

تو یک پرتو خورشید در یک روز ابری هستی!

******

Не бойтесь говорить: “Люблю!”,

Тем, кто вам дорог бесконечно!

از گفتن “دوستت دارم”

به کسی که بی نهایت برای شما عزیز است نترسید!

*******

Ведь в этом мире мы не вечны –

всегда на грани, на краю…

آخر در این دنیا ما جاودانه نیستیم

*****

Себя не бойтесь потерять,

Даря восторженность улыбок!

И незначительность ошибок

نترسید از اینکه با هدیه دادن پرشور یک لبخند

و یا کمی اشتباه

خودتان را از دست بدهید!

******

Учитесь искренне прощать

یادبگیرید صمیمانه و صادقانه ببخشید!

*****

И пусть в душе не гаснет свет,

نگذارید روحتان به خاموشی بگراید

******

И пусть в любви мы безоружны,

نگذارید عشق عقیم بماند

******

Но счастья быть кому-то нужным –

و این یک خوشبختی ست که ما به کسی نیاز داریم

*****

Важнее в нашей жизни нет!

مهمتر از این در زندگی ما وجود ندارد!

درباره‌ی storygra

همچنین ببینید

بهترین بیو تنهایی

بهترین بیو تنهایی

منبع بیو اینستاگرام را در استوری گرام خواهی یافت. در این قسمت بیو تنهایی را …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.