کپشن برای ماشین بازا

دنبال متن برای ماشین بازا هستید؟ لاکچری ترین متن برای ماشین بازا را  در این قسمت از استوری گرام بخوانید و کپی کنید. بهترین کپشن ماشین بازا. برای ما از ماشین و ماشین بازی تون بنویسید.

عکس استوری ماشین بازی و ویدیو استوری ماشین بازی را نیز ببینید.

 

ﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﺯﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻮﭖ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﻗﻔﻞ ﻣﯿﺸﯿﻢ ﺭﻭﺵ ﻧﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ !!

******
ﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﺯﺍ ﭘﻮﻻﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺧﺮﺝ ﺧﺮﯾﺪﻥ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻫﺎﯼ ﺍﺻﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻧﻪ ﺧﺮﺝ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ !!

*****

ﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﺯﺍ ” ﻋﺸﻘﻢ ” ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯿﮕﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐَﺲ ﻭ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ !!

*****
ﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﺯﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻟﻢ ﺩﺍﺩﯼ ﻭ ﻣﺦ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﯾﻢ!!

******
ﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﺯﺍ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺧﺶ ﻫﻢ ﺭﻭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺸﯿﻢ !!

*****

ﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﺯﺍ ﻧﻤﯿﺰﺍﺭﯾﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﺥ ﺑﮕﻪ ﻭﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺭﺩﻻﯾﻦ ﭘﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺩﻭﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﻭ !!

******

ﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﺯﺍ ﺍﻭﺝ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺘﻤﻮﻥ ﺍﻭﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬمون ﻣﯿﮕن: ﺍﯾﻦ ﭼﯿﻪ ﺑﺮﻭ ﺑﻔﺮﻭﺷﺶ به درد نمیخوره !!

*******

ﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﺯﺍ ﺍﻭﺝ ﺩﭘﺮﺳﯿﻤﻮﻥ ﻭﻗﺘﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨمون ﺧﺮﺍﺑﻪ !!

*****

ﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﺯﺍ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺩﻝ ﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ !!

******
ﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﺯﺍ ﻓﻘﻂ ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﻣﯿﺮﯾﻢ !!

******
رو سنگ قبرم بنویسید اگه عشق ماشین نبود، اینجا اصلا قبری نبود

******
در حوالی ما ادعا ممنوع

 

درباره‌ی storygra

همچنین ببینید

کپشن تولدت مبارک دخترم

کپشن تولدت مبارک دخترم

اگر دنبال یک کپشن و متن عاشقانه برای دختر خود برای اینستاگرام هستید در این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.